Duurzaam

Al onze boomkwekerijproducten zijn PlanetProof gecertificeerd. Wij voldoen daarmee aan de bovenwettelijke eisen die gesteld worden binnen PlanetProof. En maken dit ook transparant en inzichtelijk. Wij zijn daarmee voorlopers op het gebied van een duurzame boomkwekerij.

Duurzaam telen betekent ook dat we werken aan gezonde en weerbare bomen. Dat is dubbel duurzaam! Concreet betekent PlanetProof voor ons:

  • Inzet van biologische middelen en mechanische onkruidbestrijding. Wij gebruiken nagenoeg geen chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  • Efficiënt gebruik van vooral organische meststoffen.
  • Door onze werkwijze komen er geen meststoffen in het grond- en oppervlaktewater terecht.
  • Met onze teelt maken wij zo veel mogelijk gebruik van wat de natuur ons biedt: natuurlijke vijanden in de groenbemesters en bloemstroken helpen plagen te onderdrukken.
  • Door teeltmaatregelen is er op ons bedrijf een grote biodiversiteit: boven de grond en in de grond!

Door op een duurzame wijze volgens de eisen van PlanetProof te werken zorgen wij voor een veilige, schone en prettige werkomgeving op ons bedrijf.

Wij leveren een groot sortiment duurzame bomen en planten: Buxus, Syringa, diverse heesters, Prunus, (Laurier) Taxus en coniferen.

Compostthee

Eenvoudig uitgedrukt is compostthee een waterig extract van compost. Compostthee is een bodem stimulator.

Compostthee werd ook wel mest- of gierthee genoemd. Dit betekende dat mest/gier als grondstof voor het extract werd gebruikt. Het waren extracten van dierlijke of plant-aardige reststoffen.
Voor compostthee dient het uitgangsmateriaal goede en bovenal rijpe gehumificeerde compost te zijn.

Kunstmest en pesticiden doden micro organismen in de bodem en bij besproeiing op planten.
Compostthee herstelt deze schade door als voedselbron voor die organismen te dienen.

Duurzaam inkopen

Wilt u duurzaam groen inkopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Al onze producten zijn PlanetProof gecertificeerd. Wij nodigen u van harte uit op ons bedrijf!