Garantie en kwaliteit

De hagen en heesters die Boomkwekerij Leune aanbiedt zijn van uitstekende kwaliteit en met zorg door ons geselecteerd. Aangroei zou geen problemen moeten opleveren als u de aanwijzingen opvolgt van de plantinstructies.

Wij staan in voor de kwaliteit van onze producten op het moment van leveren. Wij geven daarom ‘aangroeigarantie’ op al onze planten en bomen. Dit houdt in dat u na aankoop 3 maanden garantie heeft op het aangroeien van bij ons gekochte producten. Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dit wil zeggen dat u als consument mag verwachten dat aangekochte producten in alle redelijkheid ook functioneren. In het geval van planten betekent dat groeien.

Op een aantal zaken hebben wij echter geen controle en kunnen dan ook niet leiden tot garantieclaims. Dit zijn:

  • Niet opvolgen plantinstructies
  • Schade ontstaan door verdroging of extreme hitte
  • Schade ontstaan door extreem natuurgeweld in de vorm van hagel, extreme neerslag, wind of storm
  • Afsterving of groeistoornis door slechte bodemstructuur (doorwortelbaarheid en ontwatering)
  • Schade ontstaan door vorst na levering
  • Schade ontstaan door ongedierte, wild, schimmels en ondeskundig gebruik van bestrijdingsmiddelen na levering

Valt u iets op aan de boom of valt de groei tegen dan verwachten wij dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Dit kan het beste per e-mail via info@boomkwekerijleune.nl. Als uw aanspraak op onze aangroeigarantie terecht is zullen wij dit zo snel mogelijk met u oplossen. U krijgt dan van ons gratis en zonder verzendkosten een nieuw product geleverd.

Om onze aangroeigarantie duidelijk te maken geven we hierbij twee voorbeelden:

  • Voorbeeld 1: Stel u koopt in oktober 50 buxus zuilen bij ons voor een haag. Deze krijgt u geleverd en plant u aan volgens onze plantinstructies. In mei ziet u dat van die 50 planten maar 30 planten blad aanmaken; de overige 20 planten blijven kaal en geven geen teken van leven. U stuurt ons eind mei een e-mail met een foto van de haag. In dit geval heeft u recht op aangroeigarantie. Zodra wij de planten weer kunnen leveren krijgt u van ons nieuwe buxussen.
  • Voorbeeld 2: Stel u koopt in oktober 50 buxus zuilen bij ons voor een haag. Deze krijgt u geleverd en plant u aan volgens onze plantinstructies. In dit geval ziet u in mei dat alle planten blad maken. U bent tevreden, alle planten groeien aan en hebben het naar hun zin. In de zomermaand juli breekt echter een warme en droge periode aan en ziet u plots dat een aantal beuken toch bruin blad krijgen. U besluit ons een e-mail te sturen om aanspraak te maken op onze aangroeigarantie. In dit geval zien wij dat de beuken het prima gedaan hebben maar de droogte debet is aan de bruinverkleuring. In veel gevallen kan de plant prima herstellen. We vertellen u wat u het beste kunt doen om de beuk er weer bovenop te krijgen. U heeft echter geen recht op onze aangroeigarantie.