Omgeving

Wij telen in en met de natuur. Dat is zowel letterlijk als figuurlijk. Ons bedrijf is gelegen naast het natuurgebied Het Bentwoud. Daarnaast telen wij op een bijna biologische wijze heesters en coniferen. Door het inzaaien van bloemstroken en groenbemesters stimuleren wij de aanwezigheid van insecten op ons bedrijf. En zorgen wij tegelijkertijd voor biodiversiteit van bodemleven.

Door onze werkwijze zorgen wij voor voedsel voor bijvoorbeeld de honingbij en andere insecten. Deze natuurlijke vijanden helpen ons om plaaginsecten te bestrijden.

Bodemvoedselweb

Een gezonde bodem barst van het leven – niet alleen regenwormen en insecten, maar ook een verbijsterende hoeveelheid bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Kunstmest beschadigt dit microbiële bodemleven en maakt ons ook steeds afhankelijker van kunstmatige substanties.Maar er is een alternatief voor deze vicieuze cirkel: tuinieren op een manier die het bodemvoedselweb versterkt in plaats van verzwakt. Het bodemvoedselweb is een complexe wereld vol met organismen die door hun interacties een voedende omgeving creëren voor planten en bomen.