Bunzing (Mustela putorius)

De bunzing (Mustela putorius) is een roofdier dat behoort tot de familie der marterachtigen. De bunzing is ook familie van de wezel en de hermelijn. De buzning is een bodembewoner, hij graaft veel en klimt niet vaak. Een bunzing krijgt 1 keer per jaar jongen en dat zijn er dan meestal vijf. Na vier maanden zijn de jongen zelfstandig en twee maanden later zijn ze volwassen. Een bunzing wordt ongeveer 4 jaar oud.

De bunzing is vooral in de nacht actief. Hij gaat dan op jacht, hij zoekt naar holtes, nissen en holen. Als een bunzing jongen heeft is hij ook overdag te zien om zijn jongen te leren jagen.

De bunzing eet vooral:

  • Muizen
  • Hazen
  • Ratten
  • Mollen
  • Vogels
  • Fruit
  • Kikker
  • Insecten
  • Eieren